გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

2016 წლის 15 ივნისს, ,,ფონდის“ გამგეობის სხდომაზე გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები: 1. ელექტროსადგურების  შესწავლა-დათვალიერება. 2.  სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში. 3. შენობის, სამშენებლო და ტექნიკური მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანების შექმნა.

Comments are closed.