გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

2016 წლის 28 ოქტომბერს, ,,ფონდის“ გამგეობის სხდომაზე გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები: 1. საქართველოს მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ცნობარი.  2. მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონიტორინგი უპილოტო საფრენი აპარატით.  3. ელექტროენერგიის ნეტო-აღრიცხვის რეგულაციის ანალიზი და პრაქტიკული განხორციელება სარკინეთის მამათა მონასტრის მაგალითზე.

Comments are closed.