გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

2015 წლის 30 აპრილს, ,,ფონდის“ გამგეობის სხდომაზე გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები: 1. ენერგიის განახლებადი წყაროების ბენეფიტების გაცნობა ახალგაზრდა თაობისთვის. 2. ელექტრულ ქსელებში ძაბვების არასინუსოიდურობასა და არასიმეტრიულობაზე მომხმარებელთა გავლენის გამოკვლევა და წვლილის შეფასება. 3. ეკოსახლის არქიტექტურული და ინჟინრული გადაწყვეტა შენობის თბოდანაკარგების გაანგარიშება ექსპერიმენტალური მონაცემების საფუძველზე. 4. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანის შექმნა.

Comments are closed.