ელექტროსადგურების შესწავლა-დათვალიერება

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ენერგეტიკის ფაკულტეტის II, III და  IV  კურსის სტუდენტების წაყვანას ელექტროსადგურებზე. სტუდენტები გაეცნობიან ელექტროსადგურების საწარმოო პროცესებს და  დაათვალიერებენ დანადგარებს.