მეოთხე ახალი ამბავი

მეოთხე ახალი ამბავი
ა(ა)იპ ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი“ დაფუძნდა 2014 წელს, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ინიციატივით და ენერგეტიკული კომპანიების მონაწილეობით. ,,ფონდის“ წევრები არიან სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“, სს ,,საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“, შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“, სს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“, შპს ,,ენგურჰესი“, შპს ,,ენერგოტრანსი“ და სს გეს ,,საქრუსენერგო“.

Leave a reply